Sản phẩm MasterFLAME được lắp đặt tại các dự án hà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên toàn quốc như: New World, Mercure, Novahill, Tropicana, Premier residences …cho tới các khu bếp của các hệ thống căng tin nhà máy, trường học, bệnh viện trên khắp cả nước.